INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Introducere

 

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), Uniunea Salvați România (denumită în continuare “USR”) în calitate de partid politic se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens Uniunea Salvați România pune la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării acestui formular prin care se realizează înregistrarea Dvs. în calitate de delegat electoral din parte Partidului Uniunea Salvaţi România, în vederea participării în secţiile de votare cu ocazia desfăşurării referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia.

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 2016/679, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea formularului persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul USR. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislaţiei interne, respectiv art. 9 din Legea nr. 190/2019.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este înregistrarea în calitate de delegat electoral din parte Partidului Uniunea Salvaţi România, în vederea participării în secţiile de votare cu ocazia desfăşurării referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia.

De asemenea, vă informăm cu privire la faptul că datele vor fi folosite de USR, pe viitor, pentru a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele şi acţiunile susţinute şi promovate de USR.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa formularul și care vor fi colectate și prelucrate de USR sunt următoarele: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, CNP, serie şi număr de buletin, localitate de domiciliu.

3. Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

Operatori: Uniunea Salvaţi România (“USR”)

Adresă contact: Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, sector 1, Bucureşti

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Teodora Stoian

Adresa email: [email protected]

4. Drepturile persoanei vizate

USR vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea preluncării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate: datele astfel colectate, prin intermediul acestui formular vor fi introduse şi stocate în baza de date a USR, în categoria simpatizanţi.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți, datele nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către operatorul USR.

7. Aspecte privind arhivarea și stergerea datelor cu caracter personal: datele sunt arhivate în format digital la nivelul USR în baza de date a partidului. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.